ТВ Програма

7:00

Студио 10

утринска програма, реприза

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

10:00

Студио 10

утринска програма

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Во тек

контактна програма во живо

15:30

Стоперка

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Стоперка

квиз

18:20

24 анализа

дебатна емисија

19:30

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

20:00

Дневник 20

20:45

Нагиев во карантин

сериски филм

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Скорпион

сериски филм

23:30

24 анализа

дебатна емисија, реприза

7:00

Студио 10

утринска програма, реприза

7:00

Народна музика

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија, реприза

9:20

Мастраф муабет

забавна емисија, реприза

10:00

Студио 10

утринска програма

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Во тек

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Стоперка

квиз

18:15

Трилинг

политички магазин

19:30

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

20:00

Дневник 20

20:45

Женски рај

сериски филм

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Скорпион

сериски филм

23:15

Мастраф муабет

забавна емисија

7:00

Народна музика

8:55

Топ шоп

9:20

Мастраф муабет

забавна емисија, реприза

10:00

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

11:00

Нема љутиш

забавна емисија

11:30

Откриени тајни

забавна емисија

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Најдобриот работник

забавна емисија

13:00

Астрорум

забавна емисија

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:45

24 анализа

дебатна емисија, реприза

17:00

Дневник 17

18:15

Европат

магазин, реприза

19:00

Патот до успехот

забавна емисија, реприза

19:45

Пресек

магазин

20:00

Дневник 20

20:30

Спортски вести

20:45

Скорпион

сериски филм, реприза

21:30

Скорпион

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Скорпион

сериски филм, реприза

23:10

Женски рај

сериски филм

7:00

Народна музика

8:15

Забавна емисија

9:30

Топ шоп

10:00

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

11:00

Нема љутиш

забавна програма

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Најдобриот работник

забавна емисија

13:00

Астрорум

забавна емисија, реприза

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:45

Радио Слободна Европа

15:30

24 анализа

дебатна емисија, реприза

17:00

Дневник 17

17:45

25 минути

политичка емисија

18:15

Документарна емисија

19:00

Трилинг

дебатна емисија, реприза

20:00

Дневник 20

20:45

Мастраф муабет

забавна емисија

21:30

Скорпион

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Скорпион

сериски филм, реприза

7:00

Народна музика

8:25

25 минути

магазин, реприза

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

10:00

Студио 10

утринска програма

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Во тек

контактна емисија во живо

15:30

Стоперка

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма воживо

17:00

Дневник 17

17:45

Стоперка

квиз

18:20

24 анализа

дебатна емисија

19:30

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

20:25

Дневник 20

20:45

Нагиев во карантин

сериски филм

21:00

Женски рај

сериски филмм

22:00

Дневник 22

22:30

Патот до успехот

забавна емисија

23:30

24 анализа

дебатна емисија, реприза

7:00

Студио 10

утринска програма, реприза

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија, реприза

10:00

Студио 10

утрринска програма

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

забавна емисисија

12:40

Во тек

контакна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Во тек

контактна програма во живо

15:30

Стоперка

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Стоперка

квиз

18:15

24 анализа

дебатна емисија

19:30

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

20:00

Дневник 20

20:45

Нагиев во карантин

сериски филм

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Скорпион

сериски филм

23:30

24 анализа

дебатна емисија, реприза