Мој термин - 09.11.2017

Слободна тема

See video

Емисии

21.11.2017 - 16:01
Гостинка: Ана Димишковска - Професор на Институтот за филозофија
21.11.2017 - 15:59
Гостин: Сифу - Предраг Петрески
21.11.2017 - 15:56
Гостинка: др. Соња Петрушевска - Специјалист дерматовенеролог
21.11.2017 - 01:05
Сценарио – пензии- со нови буџетски пари ќе се покриваат стари дупки – исплатата на пензиите се повеќе зависна од централниот буџет. Притисокот врз државниот пензиски фонд расте – има ли владата план како да обезбеди редовна исплата на пензии? На што може да се надеваат идните пензионери? Наскоро, исплата на првите пензии од приватниот фонд. Се подготвувата законски измени – дали новата владата исцртува нова реформа - од каде ќе почне, со старосна граница или промена во проценитите за одредување на висина на пензиите? Министерката Зорица Апостолска, екс директорка на Мапас, Мендрес Кучи, стопанственик и Благица Петрески, економски аналитичар.