Македонија денес - Употреба на Тенториум производот кај женската популација

Гости: Др. Боне Стеваноски - психијатар и др. Анкица Росоклија, доктор по медицински науки, специјалист по медицинска биохемија, магистер по медицинска биохемија

See video

Емисии

19.03.2018 - 14:27
Тема 1: Протести пред домовите на пратениците на СДСМ за Законот за јазиците Тема 2: Колкава би требало да биде најниската возрасна граница за да може едно лице да стане пратеник?
19.03.2018 - 14:03
Гостинка: Др. Магдалена Поповска Цветкова - радиолог
19.03.2018 - 13:50
Гостин: Игор Василев - Новоградска
19.03.2018 - 13:17
Гости: Џамбо Агушев и Шукри Абдулов