Македонија денес - Употреба на Тенториум производот кај женската популација

Гости: Др. Боне Стеваноски - психијатар и др. Анкица Росоклија, доктор по медицински науки, специјалист по медицинска биохемија, магистер по медицинска биохемија

See video

Емисии

16.02.2018 - 01:00
Што очекуваме од лекарите во примарното здравство... Да се конфронтираат или да ги лекуваат пациентите?... Кои се проблемите, што за пациентот значи семеен, а што матичен лекар?... Каде застанаа реформите? Гости во 24 анализа се д-р Лилија Чолакова Дервишова, претседател на Здружение на приватни лекари, д-р Љупчо Захариев, Здружение на лекари по општа семејна медицина и д-р Љупчо Стефановски од Комисија за следење на реформи при Лекарска Комора
15.02.2018 - 20:28
Гудачки квартет на Македонската филхармонија
15.02.2018 - 19:08
Тема: Генералниот секретар на НАТО Столтенбег порачува флексибилност во преговорите за името на Македонија
15.02.2018 - 15:58
Тема 1: Според последната анкета за 10 отсто е зголемен бројот на граѓани кои би прифатиле промена на името Тема 2: Во која насока оди македонскиот фудбал?