Македонија денес - Исхраната во функција на здравјето на кардиоваскуларниот систем

Гостин: Сашко Дрвошански - нутриционист

See video

Емисии

19.02.2018 - 15:02
Тема 1: Дали умеете да простувате? Кој политичар треба најмногу да бара прошка од граѓаните? Тема 2: Децата и интернетот - колку секорисни, а колку штетни мобилните, таблетите и компјутерите?
19.02.2018 - 15:01
Тема 1: Дали умеете да простувате? Кој политичар треба најмногу да бара прошка од граѓаните? Тема 2: Децата и интернетот - колку секорисни, а колку штетни мобилните, таблетите и компјутерите?
19.02.2018 - 11:39
Гостин: Прим. Др. Јован Мирчевски - абдоминален хирург
19.02.2018 - 11:26
Гости: Цветанка Макаровска - Претседател на Федерација на лизгачки спортови на Македонија, Јана Куковска и Моника Макаровска