24 Анализа 20-01-2015

Тема: Стратегија за развој на енергетиката за периодот до 2035 година | Гости: Александар Дединец и Антон Чаушевски

Емисии

09.11.2017 - 14:30
Гостинка: Благица Петрова - Социјален претприемач на „нега“ и Ѓулизара Зекировска
09.11.2017 - 11:00
Гостин: Виктор Бојковски – Обучен пилот
09.11.2017 - 10:58
Гостинка: Мерима Кондов - Скопје - Смог аларм
09.11.2017 - 10:50
Гостин: Д-р Коле Мицевски - стоматолог