24 Анализа 20-01-2015

Тема: Стратегија за развој на енергетиката за периодот до 2035 година | Гости: Александар Дединец и Антон Чаушевски

Емисии

12.03.2018 - 10:17
Гостин: Игор Бакревски - кларинетист и Владимир Цветковски - виолинист
12.03.2018 - 10:10
Гости: Христијан Арсов и Мирјана Стојановска Јовановска - психолог
11.03.2018 - 16:12
10.03.2018 - 21:15